Sekcja instrumentów smyczkowych, gitary i harfy 
Plan pracy 2019/2020

4-7 grudnia 2019 r.
VI Konkurs im. Rodziny Grobliczów

16.12.2019
Przesłuchania semestralne altówki

17.12.2019 
Przesłuchania semestralne skrzypce

18.12.2019
Przesłuchania semestralne wiolonczele, kontrabasy

19.12.2019
Przesłuchania semestralne skrzypce

23 grudnia 2019 - 6 stycznia 2020
Przerwa świąteczna

15.01.2020
Przesłuchania semestralne gitary

23.01.2020
Przesłuchania semestralne zespoły kameralne

27 stycznia - 7 lutego 2020
Ferie zimowe

marzec 2020
Egzaminy dopuszczeniowe do dyplomu i dla maturzystów  

kwiecień 2020
Przesłuchania techniczne

18 czerwca 2020
Konferencja klasyfikacyjna

19, 20 czerwca 2020
Egzaminy wstępne 

czerwiec 2020
Egzaminy dyplomowe

Polecamy