Egzamin wstępny

 

Szanowni Państwo,
Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2020.
Będzie obejmował jedynie część praktyczną:

Wydział wokalny i instrumentalny – z przygotowanych przez kandydatów utworów muzycznych

Rytmika – egzamin sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki

Z uwagi na zaistniałą sytuację udział akompaniatorów w egzaminach wstępnych nie jest wskazany.
Kandydat będzie miał salę do rozgrywania się na pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.
Szczegółowe informacje (dzień i godzina egzaminu) zostaną podane drogą mailową lub telefoniczną z początkiem czerwca.

Przypominamy, iż warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną. Zasady dotyczące rekrutacji online znajdują się TUTAJ.

Polecamy