Sekcja Instrumentów Klawiszowych zaprasza na wykład pani Jolanty Reszelskiej pt. „Artykulacja w służbie stylu wykonawczego”, adresowany do nauczycieli i uczniów szkół muzycznych II stopnia.
Spotkanie odbędzie się 20 października 2016 (czwartek) o godz 13:00 w Auli naszej Szkoły.
 
Jolanta Reszelska – pianistka, figuruje w „Słowniku Pianistów Polskich” Stanisława Dybowskiego.
Ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu (1976) w klasie prof. Ireny Wyrzykowskiej-Mondelskiej.
W latach 1981/1982 przebywała na rocznym stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Wiedniu w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w klasie prof. Hansa Grafa, a w 1983 roku uzyskała dyplom uczelni wiedeńskiej, również z wyróżnieniem.
Uczestniczyła w Międzynarodowych Kursach Interpretacji w Warszawie u prof. Tatiany Nikołajewej i w Budapeszcie u prof. Kornela Zempleniego.
Występowała jako solistka i kameralistka na wielu prestiżowych koncertach w kraju i Europie (w tym jako gość dwukrotnie na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku).
Na zaproszenie dyrygenta Adriana Sylveena Mackiewicza przebywała dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie dała kilka koncertów z Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra i kilka recitali w różnych miastach stanu Connecticut, które zostały bardzo przychylnie ocenione przez prasę. Prowadziła również klasę fortepianu na Summer Music Festival w Connecticut.
Występuje też w recitalach z okazji wystaw plastycznych w Galerii BWA, muzeach (np. Noc Muzeów) w Pile.
W 2012 roku wystąpiła jako solistka w koncercie a-moll E. Griega z Polską Orkiestrą Lekarzy pod dyr. D. Martenki w Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Dokonała prawykonań kompozycji A. Koszewskiego, A. Weiss i Z. Guzowskiego, między innymi w 1991 roku koncertu fortepianowego Zbigniewa Guzowskiego w Schwerinie (Niemcy).
Nagrywała dla radia.
Jako pedagog wykształciła wielu laureatów międzynarodowych i krajowych konkursów pianistycznych.
Od roku 1976 do chwili obecnej jest kierownikiem sekcji fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Pile a w latach 2003 do 2011 również w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych w Koszalinie.

Polecamy