Wyniki egzaminów wstępnych 2018

 

Informacja o wynikach egzaminów wstępnych będzie dostępna

telefonicznie pod nr 12 422 15 30, 12 422 23 41

lub osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 23 V 2018.

Polecamy